Поводом израде Стратешког плана развоја општине Беране, у петак одржан је састанак Радне групе у саставу Раде Кљајић, потпредсједник Општине и координатор групе, Свето Митровић, потпредсједник Општине и Дубравка Јованчевић, руководилац Службе предсједника, који су уједно и чланови Радне групе.

Тема састанка била је Предлагање консултативне групе и радних група за израду Стратешког плана развоја Општине и Акционог плана.

Важећи Стратешки план развоја општине Беране истиче половином 2017. године, те је Радна група у обавези да приступи пословима на припреми израде новог Стратешког плана, у складу са Правилником о методологији за израду Стратешког плана развоја јединице локалне самоуправе.

Улога именоване Радне групе је да на оперативном нивоу подржи функционисање Консултативне општинске групе, кроз прикупљање података и информација, припремање иницијалних верзија поглавља Стратешког плана развоја, прикупљање и анализу коментара од стране Консултативне групе и унос измјена.

Чланови Радне групе за припрему Стратешког плана развоја општине Беране Дарко Стојановић и Данијела Марковић , због унапријед преузетих обавеза, нису били у могућности да присуствују састанку.