„Однос бившег општинског руководства према свом граду и суграђанима је већ одавно сваком у Беранама па и шире познат а оно што је мање познато јесте њихов однос након смјене власти. Наиме кроз бројне тужбе они и даље у континуитету настоје да допуне своје и онако добро попуњене џепове. У прилог томе говори велики број тужби које од тих лица и даље пристижу. Да кренемо редом:

  • Бивши предсједник Општине Вука Голубовић је тужио Општину Беране због неискоришћеног годишњег одмора за 2013 и 2014 годину (1.100,00 € увећано за трошкове поступка) и за накнаду штете због наводне повреде на раду. Решење за годишње одморе никад није добио јер се није обраћао надлежном одбору а за вријеме док је био први човјек Општине није осигурао запослене па ни себе од последица несрећног случаја што је иначе обавеза утврђена законом и Општим колективним уговором. На овај начин, иако је у питању пропуст за који је искључиво он одговоран исти ће приходовати знатна финансијска средства све на рачун грађана ове осиромашене општине. С правом се поставља питање ко је требао да води рачуна о законитости рада локалне самоуправе ако не њен први човјек, иначе доктор правних наука?
  • Његова супруга Милијана води два спора, први за поништај одлуке о престанку радног односа (тужбу у међувремену повукла јер је нашла ново ухљебљење) а други за поништај решења о разрешењу са мјеста директора тада ЈП „Комунално“ Беране јер је посао директора тог предузећа радила, како у тужби сама наводи „максимално савјесно, одговорно и професионално“. Како је радила свој посао знају сви грађани Берана па и шира црногорска јавност тако да је сваки даљи коментар сувишан.
  • И син бившег предсједника Општине Алекса има нерашчишћених односа са Општином, односно тужи Полимски музеј како би добио уговор о раду на неодређено вријеме. Наиме, мало је познато да је Алекса за вријеме бивше власти имао 4 уговора о раду на одређено вријеме у Музеју, па иако га нико од запослених није видио на послу макар до смјене власти сматра да је заслужио трансформацију са уговора на одређено у уговор о раду на неодређено вријеме?
  • Ранији потпредсједник Брахо Адровић је поднио захтјев за накнаду штете због неискоришћених одмора за период од 2009-2014 године који је касније кориговао и тражио накнаду штете за 2013 и 2014 годину. Ни он се није обраћао захтјевом надлежном одбору али ће по овом основу оприходовати око 1.300,00 €. И његов син Енес је додуше „само“ три мјесеца примао плату у Полимском музеју иако га буквално нико од запослених никад није видио на радном мјесту.
  • Бивша Главна администраторка Винка Бабић је након коришћења накнаде зараде годину дана по престанку функције тражила исту накнаду за период од још једне године (по ком основу би примила још 12.000,00 €) а када је њен захтјев одбијен поднијела тужбу Управном суду по том основу. Јавила се и на јавни позив за споразумни раскид радног односа у јуну мјесецу (још 12.000,00 € иако није у радном односу) те је након одбијања тог захтјева опет тражила заштиту код Управног суда (оба поступка у току). И наравно као и претходници подноси тужбу за накнаду штете због неискоришћеног годишњег одмора јер ни она нема решење (око 1.800,00€ увећано за трошкове поступка)?!

Након свега питамо се гдје су границе похлепе ових лица, првенствено имајући у виду да су након 8 година проведених на кључним позицијама  у нашој Општини сви до једног обезбиједили себи станове и изградили (узгред без грађевинске дозволе) велелепне објекте са оградама које задиру у путни појас и озбиљно доводе у питање безбједност саобраћаја у том дијелу. О осталим привилегијама, коефицијентима и накнадама из периода иза нас овим путем нећемо говорити, то ионако сви у овој општини добро знају. Само се питамо докле? Шта је следеће?“, наводи се у саопштењу за јавност Општине Беране.