Поводом неистинитих, тенденциозних и злонамјерних тврдњи које су објављене у појединим медијима да је Општина Беране наводно донијела одлуку о одузимању власништва над Mуслиманским гробљем Исламској заједници, ради истинитог информисања јавности саопштавамо сљедеће: Изнијете тврдње немају никаквог утемељења у реалности. Напротив.

САОПШТЕЊЕ: Не одузимамо власништво

На сједници Скупштине општине Беране која је одржана 09.09.2019. године усвојен је предлог Одлуке о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији општине Беране. Сам назив одлуке упућује на то да се не ради о одузимању или отимању власништва над новим муслиманским гробљем било коме, већ се створила потреба да се одлука која је раније регулисала ову област усклади са Законом о комуналним дјелатностима који је донијела Скупштина Црне Горе.

Како не би оставили простора различитим интерпретацијама Одлуке о одржавању јавних гробаља, капела и сахрањивању на територији општине Беране дужни смо да прије свега упознамо цјелокупну јавност са чињеницама везаним за власништво над новим муслиманским гробљем.

Наиме, Скупштина општине Беране је Одлуком о преносу права трајног коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Службени лист РЦГ – општински прописи, бр.21/03 од 11.07.2003.године) пренијела право трајног коришћења грађевинског земљишта на дијелу катастарске парцеле бр.1176 површине 11.500 м2 на ЈП „Комунално“ Беране, за потребе новог муслиманског гробља. Овом одлуком је такође уређено да ће новим градским муслиманским гробљем газдовати и исто одржавати ЈП „Комунално“ Беране. Да би искључили било какву политизацију или давање овом неке друге конотације, истичемо да Исламска заједница Беране није могла да буде власник на поменутој парцели, не зато што јој то Општина Беране није дозволила већ зато што је Законом о државној имовини прописано да су гробља локална добра у општој употреби којима располажу општине. Овим завршавамо сваку даљу полемику у вези власништва на катастарској парцели на којој се налази ново муслиманско гробље.

У поступку доношења Одлуке о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији општине Беране, спроведена је законска процедура која је између осталог подразумијевала омогућавање учешћа на јавној расправи: невладиним организацијама, политичким партијама и другим организацијама, правним и физичким лицима и мјесним заједницама да дају предлоге и сугестије на Нацрт одлуке за вријеме трајања јавне расправе. Могућност да учествује на јавној расправи и да евентуално кроз своје предлоге и сугестије утиче на измјену предложених рјешења у одлуци у тој фази доношења одлуке, Исламска заједница Беране није искористила. Уважавајући потребу представника Исламске заједнице да се директно обрате грађанима и одборницима локалног парламента, Скупштина општине Беране је на сједници одржаној 09.09.2019. године дозволила присуство представника Исламске заједнице и њихово обраћање за скупштинском говорницом. Након конструктивне расправе, размјене аргумената Скупштина општине Беране је већином гласова усвојила Предлог одлуке о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији општине Беране. Доношењем Одлуке о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији општине Беране, не мијења се карактер гробља и не утиче се на вјерски обред сахрањивања.

Општина Беране је у поступку доношења Одлуке о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији општине Беране испоштовала законску процедуру, јавно и транспарентно донијела одлуку која није усмјерена да нанесе штету било ком појединцу или било којој заједници у нашем граду. Општина Беране је опредијељена да кроз свој рад унаприједи комуналне услуге, како би се свим грађанима, без обзира на националну, вјерску, политичу припадност омогућили услови живота достојни човјека у 21. вијеку.