Поштовани грађани,

С обзиром на непоштовање уговорених рокова у динамици извођења радова на  реализацији Пројекта „Изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњу канализационе мреже“ од стране извођача радова,фирме АКВАЛИА, ИСТИНЕ РАДИ  и упознавања са предузетим радњама локалне управе Општине Беране ,стављамо  ВАМ на УВИД сву писану комуникацију са надлежним органима у циљу да се Пројекат и радови везани за исти одвијају у роковима и на начин за несметано функционисање становништва у насељима кроз која се изводе радове.

ДОПИСИ ПРЕМА ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

ОДГОВОРИ ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА

ДОПИС ДЈР – ПРЕВОД