С обзиром да су  ових дана на друштвеним мрежама објављене фотографије камиона ватрогасне јединице у акцији заливања зелених површина у приватном власништву, у обавези смо да на овај начин демантујемо неистине које су претходних дана пласиране на друштвеним мрежама.

 Ријеч је о акцији Ватрогасне јединице заливања врта и воћњака  за социјално угрожену грађанку Берана Г.С. , чије домаћинство није у могућности да се напаја са градског водоводa. Сходно томе што је Г.С. лошег имовног и здравственог стања, Служба заштите  била је у обавези да пружи помоћ суграђанки, али и осталим грађанима Берана којима је пољопривредна дјелатност једини извор прихода.

Служба заштите и спашавања у свом опису послова, поред активности у  акцидентним ситуацијама, пружа и помоћ грађанима у стању социјане угрожености, те је у складу са тим годинама уназад помагала у периоду љетњих суша и онима којима је онемогућено снадбијевање са градског водовода.

Пошто су најављене високе температуре током љетњих мјесеци ватрогасна јединица ће помагати грађанима у мјери у којој дозвољавају капацитети,  а све у складу са приоритетним пословима, као што су пожари, удеси и остали акциденти. Служба заштите ће и убудуће у току сушних мјесеци достављати онима којима је потребно воду за напајање стоке и техничку употребу, али и наставити са пружањем помоћи Комуналном предузећу на пословима прања улица.

Овом приликом молимо грађане да ову хуману традицију не тумаче на погрешан начин и шире дезинформације и неистине на друштвеним мрежама.

Служба заштите и спашавања има Цјеновник, усвојен од стране Скупштине општине Беране, који уређује пружање услуга  за грађане редовних примања. Приходи који се остварују  пружањем услуга  овој циљној групи грађана представљају  додатан прилив буџету  Општине Беране, што се може видјети у Извјештајима  о раду Службе заштите и спашавања за сваку претходну годину .