У згради Општине одржан је радни састанак учесника пројекта „Размисли, отпад је ресурс!“ који спроводи Министарство одрживог развоја и туризма  у општинама сјеверног региона, а оквиру којег је један од партнера и Општина Беране. Састанак је одржан ради консултација око испуњавања циљева постављених Локалним планом управљања комуналним и неопасним грађевнским отпадом, који садржи захтјевне циљеве у вези одвојеног сакупљања комуналног отпада, а који је усвојила СО Беране крајем децембра 2016. године, као и договора о даљој реализацији пројекта.

Разговарано је о томе да је прва фаза овог пројекта завршена, извршена испорука канти за сакупљање комуналног отпада, одређена су домаћинства којима ће се испоручити канте на коришћење, одређена су лица за праћење пројекта и едукацију грађана, учесника у пројекту, чиме су стекли услови за реализацију другог дијела, односно практичног дијела пројекта.

Састанку су присуствовали Бранка Милашиновић, савјетница у Министарству одрживог развоја и туризма и координаторка пројекта, Саво Вучетић, директор Комуналног предузећа, Гина Делетић, секретарка за комуналнo – стамбене послове и саобраћај, Рита Барјактаровић, шефица Одјељења за заштиту животне средине, и Ранко Шћекић, секретар за пољопривреду, водопривреду, туризам и заштиту животне средине, са сарадницима.