У малој малој сали Општине Беране,  потпредсједник Општине Дамјан  Ћулафић одржао је састанак   са представницима Светске банке поводом спровођења пројекта – Програм Интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине –(SDIP), који има за циљ убрзање регионалне економске сарадње на Западном Балкану и помоћ у јачању институција и процедура кроз које сарађују приобалне земље Саве и Дрине. Директни корисници пројекта су општине на сјеверу Црне Горе, Беране, Бијело Поље, Плав и Гусиње, које ће имати користи од пројектних активности везаних за заштиту од поплава , санацију и унапређење водоснабдијевања у сливу ријеке Дрине у Црној Гори.

Владан Дубљевић, менаџер на пројекту , описао је активности које ће се спровести у будућем периоду у Општини Беране , а односе се на инфраструктурне радове који ће се извести у урбаној зони између два моста на Лиму у дужини од 1,1 км, површини од приближно 80 620м2. Према ријечима Дубљевића, пројекат се финансира из кредита Међународне банке за однову и развој (IBRD)  у укупном износу од 15 милиона еура за Црну Гору, која ће као наузводнија држава слива ријеке Дрине, највеће притоке ријеке Саве, у оквиру пројекта изградити насипе на Грнчару и Лиму у дужини од око 10 км и припремити пројектну документацију за нове дефинисане дионице.

Потредсједник Ћулафић изразио је задовољство што је Беране један од четири директних корисника пројекта, од којег ће имати вишеструке бенефите. Како је казао, локална управа ће, сходно смјерницама Свјетске банке, спроводити све потребне активносто које се тичу експропријације земљишта и информисања јавности у вези са планираним активностима од важности за заједницу.

Као институционални корисник  препозната је надлежна институција за управљање водним ресурсима у Црној Гори- Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде и Управе за воде. Осим наведених инбституција, корисници пројекта су и Завод за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе , Министарство екологије и Министратство унутрашњих послова.

Свјетска банка ће финансирати побољшано управљање сливовима у сливу ријеке Лим и Грнчар , као и радове везане за мјере заштите од поплава у сливу ријеке Лим ради ублажавања ризика од поплава и промовисања одрживог коришћења природних ресурса.

Састанку су присуствовали Ана Зечевић, службеник за мониториг пројекта, Марина Булатовић, консултант за социјална питања , испред Општине Беране Маја Пешић, помоћница секретара за инвестиције и пројекте, Рада Барјактаровић, савјетница у Секретаријату за инвестиције и пројекте  и Ирина Зечевић, шеф  ПР Бироа.

Почетком септембра мјесеца планирају се јавне консултације, на којима ће грађани добити све потребне и детаљне податке за активности на пројетку. О тачном датуму одржавања конултација  јавност ће бити благовремено информисана.