Предсједник општине Драгослав Шћекић, у присуству својих најближих сарадника, одржао је радни састанак са представницима невладиних организација из нашег града, са циљем унапређења сарадње локалне власти и невладиног сектора.

Предсједник је у свом обраћању истакао да је у 2017. години буџетом Општине опредијељено 30.000 евра за суфинансирање и рад невладиних организација и удружења.

„У циљу афирмисања отвореног и демократског друштва, Општина Беране  је успоставила сарадњу са невладиним организацијама. Сарадња  се остварује  путем  информисања о свим питањима значајним за невладин сектор ; консултоваањем о програмима развоја локалне самоуправе и нацртима општих аката које доноси скупштина;представницима невладиних организација је  омогућено учешће у раду радних група за припрему нормативних аката или израду пројеката и програма; организовањем заједничких јавних расправа, округлих столова, семинара и сл.; финансирањем пројеката невладиних организација од интереса за локално становништво, под условима и по поступку прописаним Одлуком о расподјели средстава невладиним организацијама и обезбјеђивањем услова за рад невладиних организација, у складу са могућностима локалне самоуправе“, казао је он.

У наставку је истакао да је у општини Беране регистровано 159 невладиних организација, док је у 2017. години регистровано још њих десет, констатујући да се ради о значајном броју организација и лица која су ангажована у цивилном сектору.

„Од ове године сарадња је проширена након оснивања Општинског Савјета за сарадњу са НВО, који има управо улогу да унаприједи рад и сарадњу органа локалне управе и локалне самоуправе и невладиних организација“, рекао је предсједник и додао да у Савјету имају два представника невладиних организација, као и да сарадња Општине и НВО даје позитивне импулсе  кроз више пројеката, који су изазвали интересовање грађана и јавности.

На крају је нагласио да је партнерство и сарадња са НВО интенција ове локалне управе и ове локалне власти, са циљем да се сваким даном остварује у већем степену и интензивира.

Од представника невладиних организација могле су се чути позитивне стране сарадње али и сугестије и предлози како би иста била још квалитетнија и садржајнија.

Састанку су присуствовали потпредсједник општине и предсједник Комисије за расподјелу средстава за пројекте НВО Раде Кљајић, главни администратор Миладин Тмушић, секретар за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО Зоран Јојић, секретар за финансије и економски развој Бојан Радошевић, директорица Полимског музеја Виолета Фолић, директор Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Милош Бракочевић, директор Информационог центра Бранислав Пајковић, члан Комисије и одборница Вида Ивановић, руководилац Службе предсједника Дубравка Јованчевић и савјетник за информисање у Служби предсједника (Биро за односе са јавношћу) Никола Урошевић.