Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде почиње информативну кампању поводом почетка имплементације ИПАРД III програма, а да ће ПРВИ ИПАРД јавни позив за Мјеру 7: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА, ПОДМЈЕРА 7.1 Подршка инвестицијама за развој руралног туризма, бити објављен крајем фебруара мјесеца 2024. године и трајаће 60 дана. Радионица у Беранама, на којој ће заинтересована лица добити све информације, одржаће се у понедељак, 12.02. са почетком у 13.00 часова у Скупштинској сали општине Беране.

КОРИНИЦИ ове мјере су физичка лица, као носилац породичног пољопривредног газдинства у складу са важећим Законом о пољопривреди и руралном развоју, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава најкасније до дана објаве јавног позива и правно лице – микро и мало предузеће, у складу са важећим Законом о рачуноводству основано или које послује у руралним подручјима, као носилац породичног пољопривредног газдинства у складу са важећим Законом о пољопривреди и руралном развоју, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава најкасније до дана објаве јавног позива.

Подржаваће се инвестиција чија укупна вриједност прихватљивих трошкова износи од 10.000 € до 200.000 € (није укључен ПДВ). ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: изградња и/или реконструкција и/или опремање комплементарних угоститељских објеката за пружање услуга смјештаја; изградња и/или реконструкција и/или опремање објеката за припремање хране и пића, уређење туристичке инфраструктуре; инвестиције и третман отпада и пречишћавање отпадних вода и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора енергије.

 OpštinaVrijemeMjesto održavanja prezentacije
Četvrtak 08.02.2024.
 Nikšić09hIPC Tehnopolis
Danilovgrad13hOpština – Skupštinska sala
 Ulcinj10 hOpština – Skupštinska sala
Bar13hZgrada Doma kulture
Petak 09.02.2024.
 Herceg Novi10hOpština – Skupštinska sala
Kotor14hOpština – Skupštinska sala
 Kolašin10hCentar za kulturu
Mojkovac13hOpština – Skupštinska sala
Ponedeljak 12.02.2024.
 Cetinje10hOpština – Skupštinska sala
Budva13hOpština – Skupštinska sala
 Bijelo Polje9hOpština – Skupštinska sala
Berane13hOpština – Skupštinska sala
Utorak 13.02.2024.
 Plužine10hOpština – Skupštinska sala
Šavnik13hOpština – Skupštinska sala
 Andrijevica9hOpština – Skupštinska sala
Plav12hCentar za kulturu
Gusinje14hZgrada Opštine
Srijeda 14.02.2024.
 Žabljak9hOpština – Skupštinska sala
Pljevlja13hOpština – Skupštinska sala
 Rožaje10hCentar za kulturu
Petnjica13hOpština – Skupštinska sala
Četvrtak 15.02.2024.
 Zeta10hZgrada opštine
Tuzi13hOpština – Skupštinska sala