Програм за унапређење конкурентности привреде за 2021. годину, које ће имплементирати Министарство економског развоја, има за циљ подстицање развоја постојећих процеса, производа и услуга, у циљу јачања конкурентности и извозног потенцијала микро, малих и средњих предузећа кроз унапређење продуктивности и профитабилности уз задржавање постојећих и отварање нових радних мјеста.

За реализацију поменутог Програма Влада Црне Горе опредијелила је износ од 3 000 000 еура.

Програмом је предвиђено спровођење укупно седам програмских линија, од којих је пет програмских линија финансијске подршке и двије нефинансијске подршке, чијом реализацијом ће се омогућити јачање извозног потенцијала и побољшање конкурентности производа и услуга.

Посебна пажња посвећена је подстицању развоја предузетништва младих, жена и занатлија као посебно „рањивих“циљних група, како кроз посебну програмску линију, тако и кроз Програм у цјелини, као битних сегмената на којима почива развој динамичне, иновативне и извозно орјентисане привреде.

Подсјећамо да је Министарство економског развоја објавило Јавни позив за учешће у поступку дођеле средстава за Програм за унапређење конкурентости привреде за 2021. годину, којим позива домаћа микро, мала и средња предузећа, постојеће и потенцијалне предузетнике, као и занатлије, да поднесу пријаву за учешће у поступку дођеле средстава.

Крајњи рок за достављање пријава од стране привредних субјеката је 1. октобар 2021. године до 15:00 часова, док је крајњи рок за подношење комплетне документације 1. новембар 2021. године до 15:00 часова.

Подношење апликација обавља се искључиво електронским путем, а линк за приступ платформи налази се на адреси: https://www.subvencije.me/ords/f?p=109

У сврху што бољег и ефикаснијег информисања јавности , Министарство је припремило и кратку брошуру о самом Програму и програмским линијама, као и о начину подношења документације за Јавни позив и осталим детаљима.

Извор: Министарство економског развоја