У складу са чланом 81 Пословника Скупштине општине Беране, Предсједник Скупштине, отворио је сједницу Скупштине и присутне одоборнике и јавност упознао са Извјештајем Општинске изборне комисије. На основу извјештаја  Предсједник Скупштине је констатовао престанак мандата досадашњим одборницима Горану Киковићу и Владану Фолићу на основу којег је извршена попуна упражњених одборничких мјеста новим одвборницима Владимиром Лабаном и Ранком Томовић.

С обзиром на то да Предсједник Скупштине није добио, нити од једног клуба одборника, писани захтјев за одлагање сједнице, у складу са  Пословником Скупштине, отворио је сједницу и констатовао да не постоји кворум за пуноправан рад и одлучивање јер је на истој било присутно 17, а одсутно 18 одборника. Сједници нијесу присуствовали одборници опозиције и одборник Демократске народне партије са изборне листе “Здраво Беране“.

О наставку сједнице, сагласно члану 82 Пословника, одборници и јавност биће благовремено обавијештени.