Делегацију Заједнице општина Црне Горе, коју су чинили чланови Управног одбора Заједнице општина Црне Горе и функционери локалних самоуправа Анела Чекић, Жељко Ћулафић, Нихад Цановић и Дамјан Ћулафић и генерална секретарка Заједнице општина Црне Горе Мишела Манојловић, примила је јуче Предсједница Скупштине Црне Горе Данијела Ђуровић.


Присутни су упознали предсједницу Ђуровић са проблемима у функционисању са којима се суочавају локалне самоуправе, нарочито оне на сјеверу, од којих је најозбиљније питање остваривање буџетских прихода, финансирања њиховог редовног рада и исплата зарада запослених. С тим у вези, указали су на чињеницу да се услијед потписивања и примјене Гранског колективног уговора за област правосуђа и управе знатно повећава расход општина, које се већ налазе у великим финансијским потешкоћама, те да повећање расхода у том обиму није адекватно усклађено са тренутним приходима.
Указано је да ће почетком примјене новог Гранског колективног уговора у мање развијеним општинама доћи до додатних тешкоћа у вези са исплатама зарада запосленима.
Истичући досадашњу добру и узајамно корисну сарадњу између Заједнице општина и Скупштине Црне Горе, присутни су потенцирали потребу њеног даљег продубљивања и унапређења како би се побољшао квалитет рјешења законских аката који се односе на локалне самоуправе.


Предсједница Ђуровић је исказала спремност да изађе у сусрет локалним самоуправама у домену сарадње по питањима из надлежности Скупштине Црне Горе, те истакла да представници Заједнице општина имају могућност да учествују у раду скупштинских одбора и да изнесу мишљења о темама које их се директно тичу, сагласно Споразуму о сарадњи између Скупштине Црне Горе и Заједнице општина Црне Горе из 2016. године.
договорено је да се направи анализа ефеката поменутог Споразума и размотри у сарадњи са шефовима клубова посланика и предсједницима скупштинских одбора, те да се сагледају могућности за његово побољшање.