Службеници Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине, дана 17.08.2017.године, обишли су мјесто Вуксановац и катун Загорски долови на планини Цмиљевица. Циљ обиласка била је утврђивање интензитета извођења радова на дијелу трасе водовода од мјеста Вуксановац до катуна Загорски долови, чија је дужина 1570 м. Укупна дужина водовода од изворишта до поменутог катуна је 4600 м. Службеници Секретаријата су се на самом терену увјерили да радови на изградњи водовода теку планираном динамиком и да нема проблема у изградњи истог.

Овај пројекат је у завршној фази чијом реализацијом ће бити ријешен велики проблем у водоснабдијевању већег броја корисника на катунима планине Цмиљевица. Пројекат финансира Општина Беране у сарадњи са Министарством пољопривреде и руралног развоја.