Предсједник општине Беране Драгослав Шћекић, менаџер Дарко Стојановић и секретар за финансије Светомир Аковић присуствовали су Регионалној општинској конференцији „Зелени градови Западног Балкана“ која је одржана у Тирани 26.и 27.маја.

Конференција, коју је организовала Европска банка за обнову и развој, фокусирала се на иницијативе и инвестиције које имају за циљ да: допринесу побољшању енергетске ефикасности у јавним установама и увећају испоруку обновљиве енергије у градским насељима,  умање производњу општинског чврстог отпада, увећају рециклажну стопу у складу са нормама ЕУ, умање количину отпадних вода промовисањем рационалних и одрживих услуга, промовишу одрживи градски превоз  и максимизирају отпорност градова на ефекте климатских промјена.

Присутни, међу којима су били представници Министарстава, општина и градова из читавог региона, имали су прилику да размјењују своја искуства из области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, климатских промјена и искуства израде пројеката из наведених области.