Заједнички технички секретаријат Програма прекограничне сарадње Црна Гора – Албанија и Црна Гора – Косово (ЗТС)  и  представници општине Беране, локалних јавних предузећа и институција одржали су радни састанак на тему ИПА програма.

Представницима беранских јавних институција су  представљени структура програма, програмске области, циљеве програма, тематски приоритете, финасијски оквир, позив за достављање приједлога као и могућности које се пружају у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Црна Гора – Албанија и Црна Гора – Косово 2014-2020.