,,Поштовани грађани,

Рад локалне самоуправе, свих њених служби и предузећа у претходном периоду био је усмјерен ка  унапређењу квалитета живота свих наших грађана.

Познато је да Општина Беране  представља администартивни центар овог подручја и као таква самостално обавља послове локалне самоуправе који су од непосредног и заједничког интереса за локално становништво, а у складу са законом и Статутом. Поред послова из своје надлежности, Општина обавља пренешене и повјерене послове, у складу са законом и актима Владе. За обављање пренешених и повјерених послова средства се обезбеђују из буџета државе Црне Горе, у складу са прописом о уступању, односно повјеравању тих послова.

 Према правилнику о утврђивању листе степена развијености јединица локалне самоуправе, Беране дуги низ година спада у мање развијене општине у Црној Гори. Увидом у пројекцију буџета општине лако се може примијетити да су управо издвајања из Егализационог фонда окосница прихода у каси  локалне управе. Јасно је да ова средства на годишњем нивоу нису довољна за сервисирање свих потреба града. Суочавајући се оваквим стањем, у претходном периоду настојали смо да малим корацима рјешавамо нагоминалне проблеме аплицирајући за донаторска средстава. Тако су у Општини Беране у току  бројне активности на реализацији пројеката за које је Општина аплицирала у претходној и текућој години.

Посебно желим да нагласим чињеницу да сам у августу потписао  Грант уговор за  пројекат “Иницијатива локалног партнерства за запошљавање-ИЛЕП” за који су Општини Беране после дужег времена као водећем апликанту  одобрена средства на  позиву Министарства рада и социјалног старања, у сарадњи са Министарством финансија уз подршку Делегације Европске уније у Црној Гори, за додјелу бесповратних средстава у оквиру грант шеме „Подршка  запошљавању,  социјалној  инклузији  и социјалном   предузетништву”  (референтни број EuropeAid/175333/ID/ACT/ME), а који се финансира  из IPA II – Годишњег акционог програма за Црну Гору за 2020. годину- Подршка паметном и инклузивном расту-запошљавање и социјална инклузија.

Како се овим позивом подржавају општине које имају формирана Локална партнерства за запошљавање, Општина Беране је у партнерству са Регионалном развојном агнецијом за Бјеласицу, Комове и Проклетије аплицирала пројектом и исти је одобрен. Посебно је значајно што ћемо у наредних 12 месеци, са почетком од октобра, радити на повећању запошљивост и укључивању дуготрајно незапослених лица на тржиште рада дрвопрерађивачког и туристичког сектора кроз Иницијативу локалног партнерства за запошљавање. Пројектом се посебно подржава кластер дрвопрерађивача са територије нашег града  и створају услови за отварање нових радних места и повећање могућности запошљавања у дрвопрерађивачком сектору као и побољшавају компетенција и запошљивости теже запошљивих група кроз обуке за лиценцираног туристичког водича и столара. Укупан буџет пројекта је € 149.381,37.

У оквиру уговора са Савјетом Европе ROMACTED програма “Промоција доброг управљања и унапређење положаја Рома на локалном нивоу”, Општина Беране је недавно завршила радове на адаптацији и опремању заједничког објекта у насељу Риверсајд.  Овај објекат ће се  користити  за спровођење различитих врста обука и предавања у циљу превенције малољетничких бракова, насиља у породици као и радионице на тему  планирања породице и превенције здравља. Ријеч је о уговору о донацији у вриједности од 14.899,75 који се односи на  оснаживање ромске заједнице у Беранама.  На овај начин, дајемо подршку унапређењу инклузије ромске заједнице у Беранама.

Почетком ове године обезбиједили смо двије донације од  Јапанске амбасаде, камион за одвожење отпада намијењен Комуналном предузећу и специјализовано комби возило за превоз дјеце са сметњама у развоју. Ове двије донацији укупне вриједности од преко 100.000 еура, су од великог значаја за нашу општину. На овај начин унапређујемо техничке капацитете Комуналног предузећа за ефикасније сакупљање и управљање отпадом. Испорука возила од стране добављача очекује се до краја године.

Дневни центар је од свог оснивања па све до сад, за превоз дјеце користио половна возила која су добијена из донација. Овим путем се јавно захваљујем свим досадашњим донаторима, без чијих донација би функционисање Дневног центра било отежано. Набавком новог специјализованог возила обезбијеђен је бржи и лакши превоз корисника у градским и приградским насељима до Дневног центра, посебно оних са тежим инвалидитетом и социјално угрожених породица.

Као дио мреже кроз URBACT IV позив, Општина Беране се повезала са градовима Европске Уније  и реализује пројекат ECONNECTING. Пројекат се односи на урбану мобилност, тему која је све више актуелна и код нас као земљу која је у процесу приступања ЕУ. Током овог процеса бићемо дио интегрисаног плана урбане мобилности, али ћемо и са заинтересованим странама заједно развити Локани акциони план за урбану мобилност. У оквиру овог пројекта спровешће се тестинг акције које се односе на иновативне мјере одрживе мобилности, промоцију бициклизма и унапређење пјешачке инфраструктуре, проналажење паметних саобраћајних рјешења.

Наш пројектни тим аплицирао је за још донаторских позива, тако да настојимо и  да и у наредном периоду  допринесемо проналажењу нових донација за бројне потребе нашег града, а све са истим циљем даљег развоја“.

Предсједник Општине Беране Вуко Тодоровић