Заједница општина Црне Горе, у сарадњи са Мрежом асоцијација локалних власти Југоисточне Европе (НАЛАС), организовала је   Конференцију  „Јачање локалне самоуправе у региону југоисточне Европе“. Конференцији, која је одржана  у Подгорици, 15. и 16.  децембра текуће године, присуствовао је и предсједник oпштине Драгослав Шћекић.

У фокусу Конференције биле су три тематске области: dецентрализација, „Визија 2020“ и aнтикорупција. Циљ Конференције  је био да се размијене искуства и развије заједничка визија будућности локалних самоуправа у југоисточној Европи са релевантним представницима асоцијација локалних власти, министарстава, регионалних и међународних организација и других заинтересованих страна укључених у овај процес.