Због екстремно ниских температура у дужем периоду, у многим домаћинствима на подручју општине Беране дошло до је смрзавања и пуцања водомјера и цијеви.

Према ријечима Вука Тодоровића, директора предузећа „Водовод и канализација“, највећи узрок кварова су незаштићени и неизоловани водомјери и инсталације.

„У последњих десет дана имали смо 126 интервенција. Интервенције су обухватале замјене водомјера, одмрзавање и интервенције на водоводним цијевима“, казао је он напомињући да  су њихове екипе биле све вријеме на терену и помагале грађанима у отклањању и санирању кварова.

„Ниске температуре и слаба заштићеност водомјера прозроковали су пуцање стакала на водомјерима а често и до оштећења комплетне водоводне инсталације (услед смрзавања воде) посебно у ненасељеним кућама што је проузроковало кварове и у везаним стамбеним објектима“, закључио је он.

У свакодневној комуникацији са грађанима запослени у овом предузећу су помагали у отклањању кварова како њихови буџети не би били додатно оптерећени издавајањем за поправке инсталација и водомјера. Корисници који нису били у могућности сами ријешити проблем одмрзавања воде у цијевима  обратили су за помоћ која им је и пружена.