Предсједник Скупштине Општине Беране Новица Обрадовић присутвовао је 8. Mеђународном научном скупу у Требињу под називом: „Туризам: актуелне тенденције и перспективе развоја – туристичка привреда и повезане теме“, који се организује у оквиру Међународног пројекта Перспективе међурегионалне сарадње локалних заједница у земљама Западног Балкана, који спроводи Образовно-пословни центар за развој људских ресурса, управљање и одрживи развој из Новог Сада. Предсједник Обрадовић је, у оквиру дебате-сесије, на научном скупу, представио презентацију  расположивих ресурсних потенцијала општине Беране у области науке, образовања, културе, привреде, туризма и одрживог развоја. На скупу, на којем је учешће узело на десетине доктора наука и професора са универзитета,  потенцијали беранске општине представњени су научно-стручној и привредној јавности.

Тематске области на скупу биле су: Туризам у свијетлу економских криза, пандемија и ратова; Нови трендови у развоју туризма – иновације, дигитализација и други технолошки изазови савремене туристичке привреде; Мултипликативни ефекти туризма;  Одрживи (рурални) развој и агроекономија; Село, цивилизацијска константа, отклон од социо-економских неједнакости; Туризам и повезане (привредне и ванпривредне) делатности; Менаџмент и маркетинг; Развој у управљању информацијама и знањем за пословне апликације и Примењене информационе и квантитативне методе у економији и менаџменту.

Организатори научног скупа скупа су Образовно-пословни центар за развој људских ресурса, менаџмент и одрживи развој из Новог Сада, Универзитет у Приштини – Косовска Митровица- Економски факултет и Универзитет Коменски у Братислави- Факултет за менаџмент.

Коорганизатори скупа су, из Републике Србије општина Врбас (АП Војводина) и општина Зубин поток (АП Косово и Метохија), као и град Требиње из Републике Српске и општина Беране из Црне Горе.