Обавјештавају се сва заинтересована лица са територије општине Беране да је објављен Јавни позив и да је почео пријем захтјева за додјелу приплодних јагњица, како је предвиђено Планом Агробуџета општине Беране за 2021. годину. Захтјеви се предају у периоду од 2. до 11. новембра 2021. године.

Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду
Општине Беране

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
о подршци за унапређивање сточног фонда – додјела приплодних јагњица

У циљу унапређења домаће производње, стабилизације прихода у малим домаћинствима те пружање додатне подршке останку на селу, Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду општине Беране наставља са подршком развоја пољопривреде, па је и ове године обезбиједио приплодне јагњице.

По ријечима ресорног секретара Божа Премовића, ова мјера је била реализована и прошле године, и да ће се наставити и ове године, јер се повећава сточни фонд и побољшава генетски потенцијал у овчарству.

Секретар је формирао стручну комисију у саставу:

  • Лекић Младен, дип.инг.пољ. – предсједник
  • Раковић Миленко, дип.инг.пољ. – члан
  • Голубовић Александар, дип.инг.пољ. – члан.

Обавјештавају се сва заинтересована лица са територије општине Беране да је објављен Јавни позив и да је почео пријем захтјева за додјелу приплодних јагњица, како је предвиђено Планом Агробуџета општине Беране за 2021. годину.

Захтјеви се могу преузимати у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду, које се налазе у згради некадашњег Војног одсјека у Полимској улици, док је на огласној табли Општине Беране истакнут Јавни позив са тачно утврђеним условима, критеријумима и начину подношења захтјева.

Уз образац захтјева је неопходно доставити и доказ о посједу земљишта (посједовни лист, лист непокретности или сагласност о закупу земљишта), увјерење о кућној заједници, порврда са ЗЗЗЦГ да је незапослено лице, увјерење о мјесту пребивалишта, фотокопију личне карте подносиоца захтјева и фотографија објекта у којем ће бити смјештена приплодна јагњица.

Захтјеви се предају у периоду од 2. до 11. новембра 2021. године .


Беране, 02.11.2021. године.

СЕКРЕТАР

Божо Премовић