Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду Општине Беране обавјештава сва заинтересована лица са подручја општине да је од данас почео пријем захтјева за додјелу тунел пластеника, како је и предвиђено планом Агробуџета Општине Беране за 2021. годину. Предаја захтјева траје до 26. фебруара.

„Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду ове године је опредијелио знатна новчана средства за производњу повртарских култура у затвореном простору – пластеничка производња, а све из разлога како би се и на овај начин побољшала и повећала пољопривредна производња. Ова мјера се по први пут реализује у цјелости од стране Општине Беране како је то предвиђено мјером 12 – Субвенција за набавку пластеника из Агробуџета за 2021. годину“, саопштио је секретар Божо Премовић.

Захтјеви се могу преузети у просторијама наведеног Секретаријата, које се налазе у згради некадашњег Војног одсјека, у Полимској улици. Уз образац захтјева је неопходно доставити и доказ о посједу земљишта (посједовни лист, лист непокретности или сагласност о закупу земљишта), увјерење о кућној заједници, фотокопију личне карте подносиоца захтјева, а за незапослена лица потврда са Завода да се налазе на бироу рада.