Након завршетка тендерског поступка и потписивања Уговора о јавној набавци са Општином Беране, почело је извођење радова на уградњи ограде у улици Тодора Ђеда Војводића (Влада Мартиновића). Пројекат је планиран Буџетом Општине Беране за 2023. годину, па ће Општина, од сопствених средстава финансирати реализацију радова у вриједности од 70.065,29€ са урачунатим ПДВ-ом. Предвиђено је да се постављање коване ограде, заштитних решетки и сигурносне опреме заврши до краја текуће године.