На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

 ПЕТУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за понедељак, 25. фебруара 2019. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Предлог Програма рада Скупштине општине Беране за 2019. годину; (Предлог Програма)

Извјестилац: секретар Скупштине општине Беране

 1. Предлог Пословника Скупштине општине Беране; (Предлог Пословника)

Извјестилац: предсједница Комисије за израду нацрта Статута општине и Пословника Скупштине општине Беране

 1. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране; (Предлог Одлуке)

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за стамбено-комуналне послове, саобраћај и заштиту животне средине

 1. Предлог Одлуке о допуни Статута Друштва са ораниченом одговорношћу “Агенција за изградњу и развој Беране“ Беране; (Предлог Одлуке)

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за стамбено-комуналне послове, саобраћај и заштиту животне средине

 1. Предлог Одлуке о начину одвојеног сакупљања и сакупљања комуналног отпада ради обраде на територији општине Беране;  (Предлог Одлуке , Сагласност Министарства, Извјештај)

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за стамбено-комуналне послове, саобраћај и заштиту животне средине

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима;  (Предлог Одлуке)

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за стамбено-комуналне послове, саобраћај и заштиту животне средине

 1. Предлог Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама;(Предлог Одлуке , Извјештај са Јавне распараве)

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО.

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о финансирању политичких партија;   (Предлог Одлуке)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о условима и начину извођења и емитовања музике у туристичким и угоститељским објектима на територији општине Беране; (Предлог Одлуке)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Извјештај о раду са финансијским извјештаје за 2018. годину и Програм рада и финансијски план за 2019. годину, ЈУ “Полимски музеј“ Беране; (Извјештај, Програм, Одлуке Савјета)

Извјестилац: директорица ЈУ Полимски музеј

 1. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2018. годину и Програм рада са финансијским планом за 2019. годину, ЈУ “Центар за културу“ Беране; (ИзвјештајПрограмОдлуке Савјета)

Извјестилац: директорица ЈУ Центра за културу

 1. Информација о стању у предшколском, основном и средњем образовању у општини Беране 2017/2018. године; (Информација)

Извјестилац: директори школа и секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Избори и именовањаПрисуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-64                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 15.02.2019.г.                                                                 Новица  Обрадовић,с.р.