Регионалну сточну пијацу у Беранама отворио је предсједник општине Тихомир Богавац у присуству директора Дирекције за јавне радове Бора Лучића, директора Директората за пољопривреду Мирослава Цимбаљевића и директора Директората за сточарство Ранка Богавца из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Пијаца је након више од седам година завршена.

Основни циљ изградње овог објекта  је подстицање развоја пољопривреде, унапређивање сточарства, производње хране, испуњавање еколошких и санитарних стандарда за ову врсту објеката. Регионална сточна пијаца има позитиван утицај на животну средину унапређујући постојеће стање и сточарску производњу, а такође и доприноси бољем квалитету животних услова сточара са подручја сјевера Црне Горе.

Објекат  је у потпуности усклађен са захтјевима Управе за ветерину за ову врсту објеката и испуњава све услове сходно “Правилнику о уређењу сточних пијаца, сајмова изложби и догона” Службени лист РЦГ бр.39/95.

Регионална сточна пијаца има велики капацитет и предвиђена је да се на њој одвија трговина стоком и малим животињама за шест општина сјевероисточног региона Црне Горе. Укупна вриједност радова на изградњи пијаце и паркинг простора износила је нешто око 420.000,00 еура.

На улазу пијаце се налази Управна зграда са портирницом, и двије канцеларије за ветеринарске станице који раде на територији општине Беране. На платоу пијаце постоји 30 боксова за ситну стоку козе и овце различитих капацитета од 30 до 50 грла. Такође на пијаци су постављена стајалишта за крупну стоку (телад, јунад, краве и бикове) капацитета 180 везова. У дну платоа за продају стоке налази се и 20 везова – боксова за коње.

За живину, псе и мале животиње направљени су специјални кавези за смјештај и излагање. Продаја свиња је предвиђена да се врши са возила за ту намјену. На пијаци се налази и бокс са четри засебне цјелине за карантин стоке за коју се утврди да је болесна.

Од осталих садржаја ова сточна пијаца располаже са двије Утоварно истоварне рампе, двије сточне ваге које су баждарене од стране Метролошког завода. Изван простора за продају у оквиру пројекта изградње пијаце направљен је паркинг за посјетиоце на пијаци, купце и продавце као и за мјештане насеља Талум.

Регионалном сточном пијацом у Беранама управљаће ЈП Комунално Беране. Пијаца ће по традицији радити само Суботом од 07 – 14 часова. По отварању Сточне пијаце свака ван- пијачна продаја је забрањена и биће санкционисана од стране Ветеринарске инспекције и Комуналне полиције.