У оквиру ИФАД пројекта ове године ће бити асфалтирано седам путних праваца у шест села општине Беране укупне дужине 5.040 метара и изграђен један водовод у селу Петњик. Укупна вриједност радова је 323.916,89 евра од којих је учешће Општине Беране 25,51%, односно 82.261,18 евра а остатак се финансира из ИФАД пројекта.

Општина наставља са унапређењем путне инфраструктуре на сеоском подручју

Општина Беране у сарадњи са Министарством пољопривреде и руралног развоја ће и ове године, преко Међународног фонда за развој пољопривреде (ИФАД), у оквиру РЦТП пројекта трансформације руралних подручја инвестирати значајна средства у развој руралне инфраструктуре у општини Беране. Ово је трећа година пројекта од предвиђених пет година. Сам пројекат је специфичан из разлога што обухвата искључиво мапиране зоне развоја кластера и то: Кластера сјеменског кромпира који обухвата мјесне заједнице Штитари, Полица и Буче; и Кластер меса који обухвата мјесне заједнице Загорје, Петњик и Дапсиће. Пројекат се осим у Беранама спроводи још у шест општина. Овај пројекат је од изузетне важности како за општину тако и за пољопривредне произвођаче јер решава ургетна питања руралне инфраструктуре која се претежно односе на путеве и водоводе.

Сам пројекат је базиран на предлозима локалне инфраструктуре у мапираним зонама које сваке године локална самоуправа у сарадњи са Кластерима сјеменског кромпира и меса у оквиру РТЦП пројекта аплицира надлежном министарству односно ИФАД -у , након чега пројектни тим вреднује послате апликације и доноси решење о прихватању или одбијању достављене апликације. Након тога пројектни тим доставља општини Беране ријешења о прихватању Апликација. Општине су у обавези да уплате 20,41 % вриједности радова а локално становништво 5,10%, међутим због слабе материјалне ситуације становништва на сеоском подручју општина Беране уплаћује на рачун извођача радова 25,51% износа вриједности одобрених апликација.

Општина наставља са унапређењем путне инфраструктуре на сеоском подручју

Ове године је Oпштина Беране у сарадњи са наведеним Кластерима аплицирала за укупно 18 апликација и то 3 водовода и 15 путних праваца. За водоводе је Аплицирано у МЗ Штитари засеок Крље, у МЗ Дапсиће Засеок Клисура и МЗ Петњик засеок Вукадерица од којих је одобрена апликација за МЗ Петњик. За путну инфраструктуру је аплицирано са 15 путних праваца и то: у МЗ Полица 8 путних праваца у селима Заграђе, Горажде, Маште, Тмушићи и Бабино од којих су одобрена два у селу Заграђе; у МЗ Штитари 4 путна правца у засеоцима Коковићи , Јојовићи и селу Бубање од којих су одобрена два путна правца један у Јојовићима и један у Бубањама; у МЗ Загорје, Дапсиће и Петњик је аплицирано са по једним путним правцем који су такође одобрени.

Општина Беране ће са Министарством пољопривреде и изабраним извођачима радова ових дана потписати уговоре за изградњу одобрених путних праваца. Укупна вриједност одобрених апликација за путеве је 301.810,00 евра, док је за изградњу водовода у МЗ Петњик 22.106,89 евра гдје је учешће општине Беране 25,51% односно 82.621,14 евра. Одобрено је укупно 7 путних праваца укупне дужине 5.040 метара. Ове године биће урађен кружни пут у дужини од 640 метара у МЗ Дапсиће, путни правац Школа – Кићан 400 метара у МЗ Петњик, путни правац Брдо Трифуновића – Михајловићи 500 метара и путни правац Заграђе – Лабовићи 560 метара у селу Заграђе МЗ Полица, путни правац Јојовићи 500 метара и путни правац Качмор – Црква 540 метара у МЗ Штитари и путни правац Загорје – Бероташ –Доње Луге 1.900 метара у МЗ Загорје.