Јуче је у Општини Беране одржан састанак са представницима Уније послодаваца Црне Горе (УПЦГ) и Међународне организације рада (МОР) поводом реализације пројекта под називом „Подстицање конкурентности и иновација у Црној Гори кроз политике одрживог економског развоја“ . УПЦГ и МОР, у оквиру ове пројектне иницијативе,   спроводе истраживање о потенцијалима сјевера Црне Горе у дијелу развоја зелених послова и зеленог запошљавања.

Према студијама УНДП, како је на састанку речено,  процјењује се да улагања у зелене послове могу довести до креирања 17,500 нових радних мјеста у Црној Гори до 2020. године, од чега највећи број у секторима туризма и пољопривреде. Највећи потенцијал за стварање зелених радних мјеста лежи у обновљивим изворима енергије, рециклирању, јавном превозу, енергетској ефикасности у стамбеним објектима, пољопривреди и малим фармама, као и одрживом управљању шумама. У структури црногорске привреде, највећи потенцијал за ново запошљавање односи се на секторе пољопривреде, енергетике и туризма.

Како представници ових организација навели, локалне самоуправе су најзначајнији сегмент у дијелу стварања регулаторног оквира који ће бити стимулативан за развој зелених послова те имплементацију зелених технологија у свакодневном пословању компанија.

Потпредсједник oпштине Свето Митровић казао је да Општина Беране подржава реализацију пројекта и да ће Унији и Међународној организацији рада  пружити све потребне информације које ће бити од користи у процесу имплементације.

Милутин Мићовић је говорио о тренутном стању и активностима на пољу пољопривреде и туризма у општини Беране.

Током трајања пројекта, МОР ће са националним партнерима имплементирати активности чији је циљ креирање предлога политика за развој повољнијег амбијента за зелено запошљавање и развој предузећа у одабраним секторима.  Све пројектне активности оријентисане су на стварање зелених послова у сјеверној регији Црне Горе. Након прве одржане радионице, као пилот Општине за ову анализу одабране су општине  Бијело Поље, Беране и Мојковац.

Састанку су присуствовали , инспред УПЦГ И МОР-а Ана Мараш, Слободан Булатовић и Ана Рашовић, а испред Општине Беране и потредсједник Драгутин Јоксимовић .