Након преданог рада Секретаријата за привреду, развој и инвестиције на припреми документације за инфраструктурни опоравак и развој града, Општина Беране спремна за нови Капитални буџет Црне Горе. У складу са Упутством за припремање Капиталног буџета за 2024. годину, Секретаријат за привреду, развој и инвестиције Општине Беране је кандидовао 9 инфраструктурних пројеката, приближне укупне вриједности 7 милиона евра.

Пројекти који су кандидовани су:

1.Наставак радова на заобилазници са регулацијом макве3.540.310,47 €
2.Изградња саобраћајнице од заобилазнице до макрета Idea250.459,55€
3.Изградња приступне саобраћајнице код новог вртића840.000,00€
4.Уређење саобраћајне сигнализације и опреме у зонама основних школа89.000,00€
5.Изградња дијела водоводне мреже у Пешцима200.000,00€
6.Изградња фекалне канализације за дио насеља Доњи Лужац380.000,00€
7.Измјештање и регулације постојећег канала атмосферске канализације и измјештање постојеће фекалне канализације за насеље Доњи Талум200.000,00€
8.Изградња Новог гробља и приступне саобраћајнице до Новог гробља1.300.000,00€
9.Трафостаница за потребе CITES центра138.546,96€

Сви пројекти су у потпуности спремни за финансирање, а бодовање пројеката се врши у складу са Уредбом о управљању капиталним пројекатима.

Сваки од наведених пројеката израђен је у складу са прописаним правилима, и усклађен са кровним општинским и државним документима, и међународним стандардима, а њихова оправданост у складу је са потребама и важећим критеријумима.