Општина Беране је, настављајући новоустановљену праксу планирања јавних радова и реализације истих у разумним роковима, извела комплетне радове на изградњи паркинга у кругу Опште болнице Беране.

​На радном састанку, одржаном 02. 08. 2022. године, ком су присуствовали Вуко Тодоровић, предсједник Општине Беране, Миро Вешовић, директор Агенције за изградњу и развој Берана, као и Милорад Магделинић, директор Опште болнице Беране, предсједник Тодоровић је најавио да ће Општина, посредством свог предузећа – Агенције за изградњу и развој Берана, извести комплетне радове на изградњи паркинга Опште болнице Беране, у складу са захтјевом и потребама које је предочио Магделинић.

​Казао је да, иако План јавних радова Општине Беране за 2022. годину није, нажалост, био формиран, ново општинско руководство улаже максималне напоре како би, у складу са оним што тренутно финансијско стање Општине дозвољава, убрзаним темпом одредило инфраструктурне приоритете и реализовало новоформиране планове. У тај план извођења јавних радова уврштен је и паркинг болнице, јер је ново општинско руководство сматрало да опредијељена површина представља потес који треба адекватно култивисати, а све са циљем задовољења потреба и проширивања капацитете, који су болници потребни.

​У складу са дефинисаним Агенција за изградњу и развој Берана је извела све планиране радове, који обухватају: набавку и уградњу асфалтне масе и ваљање до потребне збијености, набавку и уградњу шљунковито-пјесковитог материјала за израду основног тампонског слоја и за израду слоја за чистоћу, те обиљежавање линија за појединачна паркинг мјеста.

​Вриједност изведених радова је 49.769,40 евра од чега је 25.000,00 евра 25. октобра 2021. године донирало Министарство пољопривреде Црне Горе, а преостали износ обезбиједило је ново општинско руководство.

​Ново општинско руководство је и реализацијом овог пројекта од капиталног значаја потврдило да је снажно опредијељено да, прије свега, утврђује инфраструктурне, али и друге приоритете у граду, а потом и да исте са високим степеном ефикасности и квалитета и реализује.