Прве јавне консултације за упознавање са нацртом Стратегије развоја система јавних набавки у Црној Гори за период 2016. – 2020. године одржане су у Беранама, у организацији Мреже за афирмацију невладиног сектора – МАНС у сарадњи са Управом за јавне набавке и Привредном комором Црне Горе. На јавне консултације позвани су представници општински служби и секретаријата, као и предузећа и установа чији је оснивач Општина Беране.

Светомир Аковић, секретар општинског Секретаријата за финансије и економски развој поздравио је присутне на самом почетку и рекао да активно учешће представника локалне управе у јавним консултацијама допринијеће да се захтјеви и циљеви ове стратегије успјешно испуне и имплементирају на прави начин.

Сандра Шкатарић, пресједавајућа Радне групе за израду нацрта Стратегије развоја система јавних набавки у Црној Гори за период 2016. – 2020. године, нагласила је да јавне набавке имају значајно мјесто у оквиру Поглавља 5 преговора о чланству у ЕУ.

„Радна група је активно радила на припреми овог стратешког документа, те су сви чланови дали свој допринос у оквиру министарстава, односно институција из којих долазе. Овај документ је од велике важности за Европску комисију због праћења напретка система јавних набавки у Црној Гори“, казала је она и додала да је потребно да док је закон у фази нацрта у његову израду укључе сви заинтересовани.  У наставку је представила садржину нацрта поменутог стратешког документа.

Важно је упознати црногорску јавност о доношењу одлука по питању јавних набавки, сматра Вук Мараш, директор Мониторинг програма МАНС-а.

„У случају ове Стратегије ово је први од четири предвиђена оваква скупа на ову тему. Циљ је да се домаћа јавност информише о реформама у овој области које су предвиђене у наредној години, почевши од правног оквира, а потом и о осталим измјенама“, рекао је Мараш и позвао све заинтересоване стране да се укључе у виду давања коментара, предлога и евентуалних сугестија.

akcioni_plan

final_strategija_08.11.15_