У Подгорици је  27. јануара 2017. године, одржана,  заједничка сједница Скупштине и Управног одбора Заједнице општина, на којој је извршен избор нових органа Заједнице.

У име Општине Беране, сједници су присуствовали: Горан Киковић, предсједник Скупштине, Раде Кљајић, потпредсједник општине и Јасмина Ђукић, секретарка Скупштине.

За предсједника Скупштине заједнице једногласно је изабран, Славољуб Стијеповић, градоначелник  Подгорице, за потпредсједнике,  Драгослав Шћекић, предсједник општине Беране и Иван Новосел, предсједник СО-е Тиват, за предсједника Управног одбора  Александар Богдановић, градоначелник Цетиња,  за потпредсједнике  Александар Журић, предсједник општине Бијело Поље и Зоран Срзентић, предсједник општине Бар. За предсједника Надзорног одбора изабран је Дејан Медојевић, предсједник општине Мојковац, а за потпредсједнике Веселин Вукићевић и Бранислав Ђурановић, предсједници општина Жабљак и Даниловград.

На сједници је донешен нови Статут Заједнице општина Црне Горе и  усвојени: Извјештај о раду Заједнице општина за 2016. годину са Планом рада за 2017. годину, Извјештај о финансијском пословању за 2016. годину,  Финансијски план за  2017. годину и План јавних набавки  за 2017. годину.

Заједница општина је упутила иницијативу према Влади за измјену Закона о зарадама запослених у јавном сектору и  Закона о спречавању корупције.  Тражена је  измјена  одређених чланова ових закона,  како би се отколниле постојеће препреке у примјени на локалном нивоу, између осталог вазано за накнаде одборника  у радним тијелима,  као и то да треба одборнике изузети из круга функционера којима је децидно забрањено чланство у Управним одборима предузећа чији је оснивач локална самоуправа  и омогућити им чланство у бар једном  Управном одбору.

Општина Беране је поднијела иницијативу за измјену Закона о зарадама запослених у јавном сектору у дијелу који се односи на зараде функционера и  запослеих у локалној самоуправи. Раде Кљајић је навео да је Општина Беране тражила да се измјенама Закона,  општинама омогући да самостално одреде  висину зарада у складу са њиховим финансијским могућностима.