ОДРЖАНА XVI СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

На шеснаестој сједници Скупштине општине Беране, одржаној 28.12.2021.године, разматране су и усвојене сљедеће одлуке:

  1. Одлуку о буџету општине Беране за 2022. годину;
  2. Одлуку о локалним комуналним таксама Општине Беране;

3.  Одлуку о пијацама;

4.  Програм рада Скупштине општине за 2022. годину;

5.  Одлуку о усвајању Годишњег програма обављања

     комуналних дјелатности за 2022. годину ДОО “Комунално“ Беране;

6.  Одлуку о усвајању Програма обављања комуналних дјелатности за 2022. годину ДОО “Водовод и  

     канализација“Беране;

Такође, Скупштина је разматрала и усвојила Извјештај о радуДОО“Агенција за изградњу и развој Беране“  за  2020. годину са финансијским пословањем, докИнформација о шумарству П.Ј. Беране за 2020.годину , већином гласова  одборника није прихваћена.

            Због подношења оставке Скупштина је констатовала престанак мандата одборнику ДНП-а Жељку Грозданићу, а на његово мјесто са одборничке листе „Здраво Беране“, изабрана је одборница НСД- а , Милена Добрашиновић.

 У оквиру тачке Избор и именовања, Скупштина је констатовала престанак мандата директору ДОО „Паркинг сервис“, Миомиру Масловарићу.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ