На петнаестој сједници Скупштине општине Беране, одржаној 03.12.2021.године, разматране су и усвојене сљедеће одлуке:

1.         Предлог Одлуке о локалним објектима од општег интереса;

2.         Предлог Одлуке о накнади за комунално опремање;

3.         Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке  о постављању односно грађењу и

            уклањању помоћних објеката;

4.         Предлог Одлуке о измхенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника

            и намјештеника у Општини Беране ;

5.         Предлог Одлуке о измјенама И допунама Одлуке о ауто-такси превозу;

6.         Предлог Одлуке о потврђивању Рјешења о именовању в.д.извршног директора ДОО “ Паркинг сервис” Беране;

Скупштина је поред наведених  одлука усвојила и Закључак о реализацији програма (РеЛОаД2).

Већином гласова одборника Скупштина није прихватила Нацрт Одлуке о утврђивању накнаде за новорођену ђецу на подручју општине Беране.

Због ступања на нову дужност Скупштина је констатовала престанак функције досадашњем потпредсједнику, Горану Киковићу и за новог потпредсједника Скупштине општине Беране изабрала  одборника Нове српске демократије, Милорада Ђукића.

Такође, Скупштина је изабрала предсједницу и чланове Етичке комисије за службенике и намјештенике:

1. Снежану Милић,дипл.журналисткињу, за предсједницу ;

2. Милана Кнежевића, географа , за члана;

3. Марту Лекић,дипл.правницу,за члана;

4. Слободанку Рмуш, дипл.педагод,за члана и

5. Ивану Пајковић,фармацеутског тех.,за члана.

Због подношења оставке Скупштина је констатовала престанак мандата члану Савјета ЈУ “ Центар за културу”, Миодрагу Поповићу и за новог члана именовала Маријану Марјановић,дипл.психолошкињу.

                                                             СЛУЖБА СКУПШТИНЕ