На осмој  сједници Скупштине општине Беране, одржаној 23. 01. 2024. године, Скупштина је  разматрала и донијела сљедеће одлуке:

  • Одлуку о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама;
  • Одлуку о финансирању и суфинансирању спорта;
  • Одлуку о давању сагласности на Одлуку о оснивању Мјесне заједнице Ровца;
  • Одлуку о давању сагласности на Статут Јавне установе “Полимски музеј“ Беране;

                 -Статут ЈУ “Полимски музеј“ Беране;

  • Одлуку о давању сагласности на Статут Јавне установе “Центар за културу“ Беране;

                -Статут ЈУ “Центар за културу“ Беране;

  • Одлуке о измјени Одлуке о накнадама за рад одборника у Скупштини општине Беране;
  • Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цијенама услуга ДОО “Водовод и канализација“ Беране;
  • Одлуку о ослобађању накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта на кат. парцели бр. 2386/1 уписане у листу непокретности бр. 2029 КО Беране у захвату ДУП-а “Школски центар Вукадин Вукадиновић“ 
  • Одлуку о измјени Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен-објекта-споменик Војводa Маркo Миљанов Поповић;

Такође, Скупштина је разматрала и усвојила Програм обављања комуналних дјелатности за 2024.годину, ДОО „ Водовод и канализација“ Беране и Програм рада Скупштине општине за 2024.годину.

На захтјев спортских клубова и надлежног одбора, са предложеног дневног реда повучене су тачке Извјештај о раду ФК  „ Беране“ Беране за период од 9.8.2022. до 30.6.2023.године и Извјештај о раду РК „Беране 1949“ Беране за 2022.годину.

 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ