Новоформирани Савјет за културу Општине Беране одржао је своју прву сједницу која је имала за циљ конституисање Савјета и одређивање главних смјерница рада.

Чланови Савјета,  предсједник Будо Мојашевић и чланови Милева Цимбаљевић и Слободан Стојановић, разматрали су основну фукцију Савјета, програм рада и надлежности. Чланови Савјета Здравко Делетић и Драгомир Кићовић били су оправдано одсутни.

Предсједник општине Драгослав Шћекић похвалио је састав Савјета за културу, који има за циљ да својим искуством и знањем унаприједи ниво културе у Беранама. Он је констатовао да је у протеклих двије године доста  урађено  што се тиче промоције културе, али да се по овом питању треба урадити много више како би Беране постало средина препозната по богатим културним традиционалним манифестацијама.

Савјет је именован као стручно и савјетодавно тијело за праћење стања у поједним областима и дјелатностима културе из надлежности Општине. Улога Савјета огледа се у давању савјета и препорука за унапређење рада у културним дјелатностима из надлежности Општине.

Састанку су присуствовали и потпредсједник Општине Раде Кљајић, директорица Центра за културу Слободанка Ивановић и секретар Секретаријата за културу, спорт, младе и сарадњу са НВО Зоран Јојић.