На Петој сједници Скупштине општине Беране, одржаној 10. 05. 2022.године, Скупштина је разматрала и усвојила Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2022. годину;

Поред  Извјештаја предсједника Општине, Скупштина је разматрала  и усвојила сљедеће одлуке:

– Одлуку о радном времену,

– Одлуку о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама општине Беране;

– Одлуку о давању сагласности на потиписивање Споразума градоначелника Европе за

климу и енергију,

– Одлуку о комуналном реду,

– Одлуку о накнадама за коришћење општинских путева и дјелова државних путева који

пролазе кроз насељa на територији општине Беране, и

– Програма јавних радова Општине Беране 2023. годину;

На предлог предлагача,  тачка Одлука о измјенама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама и тачка Одлука о зарадама локалних функционера Општине Беране повучена је из предложеног  Дневног реда. Такође, већином гласова одборника није прихваћен предлог за допуну дневног реда – Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника у општини Беране.

Поред усвојених одлука, Скупштина је разматрала и усвојила:

-Извјештаја о раду ЈУ “Полимски музеј“ за 2022. годину,

– Програм рада ЈУ “Полимски музеј“ за 2023. годину и

– Информацију о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беране у 2022. години

Већином гласова одборника, Скупштина није прихватила, Информацију о стању у предшколском, основном и средњем образовању општине Беране за 2022. годину.

На крају засиједања, након разматрања тачке Избори и именовања, Скупштина је изабрала Жири за додјелу Награде „21 јул.

За предсједника Жирија изабран је Александар Рмуш, док ће остале чланове Жирија чинити: Михаило Лалић, Владо Драгаш, Радивоје Ивановић, Василије Ђокић, Миросава Бојовић, Никола Вучетић, Татјана Вељић, Јована Дошљак, Ервин Рамусовић, Дијана Михајловић, Петар Пајковић и Драган Зечевић.

Скупштина је у оквиру наведене тачке  констатовала престанак мандата Зорану Јојићу на чланство у Савјету за сарадњу локалне самуправе и невладиних организација и престанак дужности в.д директорице ЈУ Полимски музеј Виолети Фолић.

Већином гласова скупштина је дала сагласност на одлуку Савјета о именовању директорице ЈУ Полимски музеј Беране Виолете Фолић, која је обављала ту функцију и у прошлом мандату.

СЛУЖБА  СКУПШТИНЕ