Дана 29. марта 2016. године, у свечаној сали Гимназије “Панто Малишић“, одржана је Оснивачка скупштина Општинског школског спортског савеза. Чланови Оснивачке Скупштине су били представници школских спортских друштава основних и средњих школа са територије општине Беране. Оснивачкој Скупштини су, такође, присуствовали предсједник Црногорског школског спортског савеза, др Драган Дробњак, генарални секретар, проф. Вукићевић Будимир, као и представник Општине Беране , секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО, проф. Зоран Јојић.

Општински школски савез је аматерска спортска организација у коју су добровољно удружена школска спортска друштава, чији је циљ развој и омасовљење школских спортских друштава,организација спортских такмичења и унапређење спорта у школама на општинском нивоу. Оснивањем Општинског школског спортског савеза систематски ће се водити брига о школском спорту, а главни циљ је пружити шансу дјеци и младима за бављење спортом у школама те укључити што више дјеце у спортске активности.

У свом обраћању оснивачкој Скупштини, предсједник Црногорског школског спортског савеза, г-дин др Драган Дробњак је истакао: “ Да спорт није сам себи циљ, он је средство образовања, васпитања, забаве, статусног симбола, егзистенције. Националним програмом развоја спорта у Црној Гори, између осталог, утврђено је да дјеца и млади имају потребу и право на физичко васпитање које чини дио укупног школског образовања и васпитања и којим се омогућава перманентан психофизички развој, стицање етичких вриједности и изграђивање осталих вриједности као што су: сарадња, тимски рад, поштовање других, фер-плеј, прихватање побједе и пораза и сл. “ .

Постојећи фонд часова физичког васпитања у школама је недовољан за квалитетнији начин обезбјеђивања интегралног развоја ума, тијела и духа, односно за остваривање основног циља, а то је, превенција здравља и социопатолошких појава код дјеце и младих као и њихов складан тјелесни развој. Да би се надомјестио недовољан фонд недјељних часова физичког васпитања, у највећем броју основних школа у Црној Гори формирана су школска спортска друштва, у којима се, захваљујући настојању великог броја наставника физичког васпитања, дијелом и других предметних наставника, окупљају дјеца и млади, при чему се реализују бројни и разноврсни спортски програми.

Црногорски школски спортски савез, преко школских спортских друштава, која спроводе ваннаставне школске спортске активности, у изабраних шест спортова (атлетика, рукомет,кошарка, одбојка,мали фудбал и шах) у мушкој и женској конкуренцији, реализује одговарајући систем такмичења, од одјељенских, разредних, школских, међушколских, регионалних, закључно са државним, уз учешће ученика – спортиста основних и средњих школа.
“Због свих позитивних ефеката које производи школски спорт, локана самоуправа је прихватила, да у оквирима својих могућности и надлежности буде иницијатор овог окупљања , координатор и пружена рука наставницима и професорима основних и средњих школа у Беранама у креирању и квалитетној реализацији система школског спорта. Како је то и Законом о спорту дефинисано, ради спровођења школских спортских такмичења, усклађивања рада и остваривања заједничких интереса, школска спортска друштва се удружују и формирају Општински школски спортски савез а наша општина ће имати осјећај и потребу да у сваком погледу помогне рад овог друштва…“ рекао је секретар секретаријата за спорт, културу , младе и сарадњу са НВО , Зоран Јојић.

Након доношења Одлуке о оснивању Општинског школског спортског савеза , оснивачка Скупштина је изабрала Извршни-Управни одбор који броји 5 чланова. За предсједника Општинског школског спортског савеза изабран је проф. Предраг Коцка, потпредсједник је проф. Бранко Бошковић, а секретар проф. Владимир Асановић.

На крају је , уз краћу расправу , једногласно донесен План и Програм рада општинског школског спортског савеза у наредном периоду .