У сриједу и четвртак, 22 и 23. марта 2017. године у Беранама је одржана обука за запослене у подручним јединицама Завода за запошљавање Црне Горе и центрима за социјални рад на тему „Рад са осјетљивим циљним групама“. Обуке су реализоване у оквиру друге компоненте пројекта „Сарадња између Завода за запошљавање Црне Горе и Центара за социјални рад, који се спроводи у оквиру Оперативног програма „Развој људских ресурса 2012-2013“ и финансиран је из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). Главни корисник пројекта је Министарство рада и социјалног старања, а пројекат спроводи конзорцијум ЊYГ Интернатионал из Велике Британије. Обуку је одржао пројектни тим у следећем саставу, Вања Хазл, водитељица пројекта техничке помоћи, Лили Милошевић, експерткиња на пројекту-тренерица и Горан Милошевић, експерт на пројекту-тренер.

Током дводневног тренинга, којем је присуствовао и Младен Стијовић, секретар за општу управу и дјелатности Општине Беране, учесницима су представљена искуства из земаља Европске уније, кроз примјере добре праксе у сегментима социјалне и политике запошљавања у ЕУ, социјалног предузетништва и друштвене активације осјетљивих група у ЕУ. Основна сврха обуке била је побољшање практичних вјештина полазника у раду са особама с инвалидитетом и припадницима РЕ популације и унапређење капацитета за управљање и сарадњу запослених у Заводу за запошљавање и центрима за социјални рад, у пружању помоћи особама с инвалидитетом и припадницима РЕ популације приликом запошљавања и друштвене интеграције. Експерти су посебну пажњу посветили едукацији полазника у сљедећим областима: развој и имплементација индивидуалног плана активације, практични елементи ефективности индивидуалног планирања активације, рјешавање проблема, мултидисциплинарни тимски рад, међуинституционална сарадња, вјештине комуникације и тимског рада и мапирање ресурса и услуга у локалној заједници.

Након првог дана обуке, у сриједу, 22. марта 2017. године, одржан је округли сто на тему „Представљање социјалне активације и нових метода рада Завода за запошљавање и центара за социјални рад – Примјери добре праксе у земљама ЕУ”. Поред пројектног тима и корисника пројекта, округлом столу су присуствовали бројни представници невладиних организација, које у свом фокусу имају рад на унапређењу положаја особа с инвалидитетом и припадника РЕ популације, представници локалне самоуправе, подручних јединица ЗЗЗЦГ и центара за социјални рад, као и остале релевантне организације из сјеверног региона Црне Горе. Током његовог трајања водитељица техничке помоћи пројекта, Вања Хазл и експерт на пројекту, Горан Милошевић, присутнима су представили нове методе рада Завода за запошљавање Црне Горе и центара за социјални рад и социјалну активацију, кроз примјере добре праксе у земљама Европске уније.

Указујући на значај увођења нових метода рада, експерти пројектног тима су истакли да је један од најбољих одговора на социјалну искљученост социјална активација особа које припадају осјетљивим групама, с циљем да им се омогући да ријеше проблеме, оснаже се и развију способности за друштвену интеграцију и запошљивост. У сврху постизања наведеног циља неопходно је отклонити препреке које онемогућавају осјетљивим категоријама да се активније укључе у друштвени живот и на тржиште рада. Најважнију улогу у томе треба да узму јавне институције и организације цивилног друштва, као њихови заступници који треба да их оснаже за активно учешће у друштвеном животу.

Због тога је неопходно побољшати сарадњу свих институција које раде у области инклузије и ојачати њихову способност пружања координираних и интегрисаних услуга социјално искљученим особама. Запослени у институцијама, који раде у области инклузије треба да развију нови начин размишљања и започну сарадњу, користећи нове методе рада, засноване на појачаној свијести о посебним потребама, а у циљу постизања најбољих могућих резултата за странке које су укључене у процес социјалне инклузије, истакли су представници конзорцијума WYG International у уводном обраћању.