На трећој сједници Скупштине општине Беране, одржаној 23.12. 2022.године, разматране су и усвојене сљедеће одлуке:

 • Одлука о буџету Општине Беране за 2023. годину;
 • Одлука о потврђивању Одлуке о употреби средстава сталне буџетске резерве;
 • Одлука о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 • Одлука о потрврђивању Рјешења о престанку мандата извршном директору ДОО „БенергоБеране;
 • Одлука о потрврђивању Рјешења о именовању вршиоца дужности извршног директора ДОО „БенергоБеране;
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности;
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним објектима од општег инетереса;
 • Програм рада Скупштине за 2023. годину;
 • Програм обављања комуналних дјелатности  за 2023. годину ДОО „Водовод и канализација“ Беране;
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о социјалним давањима;

Гласовима већине одборника са Дневног реда повучена је тачка Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената.

Поред усвојених одлука, Скупштина је разматрала и усвојила сљедеће извјештаје:

 • Извјештај о раду ДОО „Агенција за изградњу и развој Беране“ за 2021. годину са финансијским пословањем;
 • Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања Општине Беране за 2021. годину;

Већином гласова одборника Скупштина није прихватила Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2021. Годину и Програм рада Туристичке организације  Беране за 2022. годину са финансијским планом.

На крају засиједања, након разматрања тачке Избори и именовања, скупштина је констатовала:

 • престанак мандата предсједници и члановима досадашњег Управног одбора ЈУ „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране: др Зорици Бабић, Соњи Савић и Сефу Кожару, због истека времена на које су изабрани и
 • чланици Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике , Марти Лекић, због подношења оставке.

На предлог Одбора за именовање именовани су:

У Управни одбор ЈУ „ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране именовани су:

 • Др Зорица Бабић, предсједница;
 • Вања Драгојевић, члан
 • Сефо Кожар,члан

У Одбор директора ДОО „ Спортски центар“ Беране, именовани су:

 • Бојан Миљић
 • Милош Вељић
 • Мирослав Сенић
 • Кармело Иритано
 • Никола Вуковић

У Одбор директора ДОО „ Комунално“ Беране, именовани су:

 • Ивана Рмуш
 • Радоица Бакић
 • Милан Мојашевић
 • Веселин Богавац
 • Иван Ојданић

За вршитељку дужности директорице ЈУ „ Центар за културу“ Беране, изабрана је Тамара Кењић, дипломирана политиколошкиња.

СЛУЖБА  СКУПШТИНЕ