На иницијативу Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу СО-е Беране,  у просторијама Управе за дијаспору,  08. јуна 2016. године је  одржан састанак на тему успостављања односа и оснаживања  веза, наше Општине са исељеницима, поријеклом из Берана.

Састанку су присуствовали: Предраг Митровић, директор Управе за дијаспору, Зоран Ђукановић, шеф одсјека за праћење, истраживање, информативне и издавачке послове, Југослав Рачић, предсједник Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу, Драгомир Ђукић, члан Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу и Јасмина Ђукић, секретарка Скупштине.

Југослав Рачић и Драгомир Ђукић су исказали спремност Одбора, да се активно укључи у процес решавања проблема на које наилазе наши исељеници у нашој земљи и да на тај начин дају допринос враћању повјерења у институције система државе Црне Горе и локалне самоуправе., повезивањем са удружењима и појединцима из дијаспоре.

Предраг Митровић је изразио задовољство зато што је Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу СО-е Беране , покренуо процес сарадње са исељеницима,  посредством кровне институције, Управе за дијаспору и да је то први Одбор од свих локалних самоуправа у Црној Гори, који је иницирао сарадњу са исељеницима преко  Управе за дијаспору. Упознао је присутне са надлежностима Управе за дијаспору и подсјетио  да је Црна Гора у 2015. години, донијела Закон о сарадњи Црне Горе са исељеницима , којим се уређују начин остваривања и јачања сарадње Црне Горе са исељеницима, заштита права и интереса исељеника и друга питања. Указао је на значај који ће имати формирање Савјета за сарадњу са исељеницима, који ће бити састављен од представника исељеника, представника органа државне управе, општина и других институција и удружења и исдтакнутих личности.

Предложио је да Одбор помогне у отклањању админстративних баријера са којима се сусрећи исељеници, да у контакту са службом Управе за дијаспору , укључи се у процес рјешавања појединачних проблема исељеника, као и да уз помоћ Управе за дијаспору изради документ којим ће се прецизирати модели сарадње са дијаспором.

Као полазна основа за све активности, јесте Закон о сарадњи Црне Горе са исељеницима.

Учесници састанка су изразили обострано задовољство одржаним састанком и договорили наставак сарадње на овом пољу.