У просторијама Општине Беране одржан је састанак представника локалне управе са Александром Голубовић, начелницом Одсјека за промоцију пројеката јавно-приватног партнерства и вођења регистра Агенције за инвестиције Црне Горе на тему примјене Закона о јавно – приватном партнерству.

Састанак је одржан у  циљу јачања сарадње Агенције за инвестиције Црне Горе са јавним наручиоцима и другим надлежним органима на пословима промоције јавно-приватног партнерства, с намјером подизања административног капацитета јавних тијела – наручиоца пројеката.

На предметном  састанку представница Агенције  представила је надлежности које произилазе из Закона о јавно-приватном партнерсву, као и пружила појашњењa на сва отворена питања од стране представника Општине Беране. Представница Агенције укратко је изложила сет корака који се примјењују приликом примјене модела уговорног односа путем јавно-приватног партнерства.

На састанку предложено је да се у догледно вријеме организује презентација поменутог Закона, односно повољности и обавеза које Закон пружа, а која ће окупити већи број заинтересованих лица.

Састанку су испред локалне управе присуствовали Дарко Стојановић, савјетник за европске интеграције у Служби предсједника, Владимир Ђаковић, менаџер Општине, Далибор Кастратовић, помоћник секретара Секретаријата за финансије и економски развој,  Ранко Ђукић, директор Дирекције за имовину и Ивана Милошевић, савјетница у Служби предсједника Општине.