У просторијама Архус центра Беране одржан је састанак координационог тима формираног поводом реализације акције “Let’s do it Montenegro“, односно „Let’s do it Berane“. Поред представника Архус центра састанку су присуствовали организатори акције НВО АДП-ЗИД, представници Општине Беране и цивилног сектора који цине координациони тим на нивоу општине. На састанку су дефинисане зоне и именоване контакт особе за координацију активности.

Упућен је јавни позив невладиним и спортским организацијама, средњим школама и грађанству да се укључе поменуту акцију.