Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма објавило је резултате међународног Конкурса за идејно урбанистичко-архитектонско рјешење Центра за прихват животиња са ЦИТЕС листе и зоо-врта са припадајућом контакт зоном у Беранама. На конкурс је пристигло укупно 22 конкурсна рада.

Чланови жирија који су оцјењивали пристигле радове били су: Владан Стевовић, М.Арцх – Генерални директор Директората главног државног архитекте у Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма (предсједник жирија), проф. др Владан Ђокић, дипл. инж. арх, ректор Универзитета у Београду, проф. др Саша Чворо, дипл. инж. арх, декан Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Душко Ћировић, дипл. биолог с Биолошког факултета, Универзитет у Београду, Никола Новаковић, дипл. инж. арх, представник Инжењерске коморе Црне Горе, Соња Симеуновић Вуковић, дипл. инж. арх, Главна градска архитектица Општине Беране, и Марко Лалевић, менаџер Општине Беране.

Након пажљивог прегледа и оцјене радова, жири је донио одлуку о додјели награда и откупа. Прва награда у износу од 20.000,00€ додијељена је раду с шифром 18722, чији су аутори Zheming Yang, Jun Yin, Liuqing Yand, Wenfang Zhang, Pengfei Hu и Wenxuan Zhang из Кине. Друга награда у износу од 10.000,00€ припала је раду с шифром 20995, чији су аутори АРХИТЕКТИМ д.о.о. – Дејан Милетић и Јелена Милетић из Србије. Трећа награда у износу од 5.000,00€ додијељена је раду с шифром 84448, чији су аутори „ No form architects “ д.о.о. – Новица Митровић, Селма Беговић и Јована Шошкић из Црне Горе.

Такође, додијељена су и два откупа радовима их Холандије и Русије/ Србије.

Комплетна информација, са документацијом, можете погледати на сајту Министарства:

https://www.architecturalcompetitions.me/me/detaljno/rezultati-medunarodnog-konkursa-za-idejno-urbanisticko-arhitektonsko-rjesenje-centra-za-prihvat-zivotinja-sa-cites-liste-i-zoo-vrta-sa-pripadajucom-kontakt-zonom-u-beranama