Обавјештавам колеге одборнике у Скупштини општине Беране и грађане, да због Наредбе о спровођењу мјера за спрјечавање инфекције изазване корнавирусом и мишљења надлежних државних органа о забрани сваког окупљања, није могуће одржавати сједнице Скупштине општине Беране, све до престанка наведених околности, односно другачије одлуке надлежних органа.

Предсједник Општине Беране је дана 9. априла 2020. године иницирао сазивање хитне сједнице Скупштине општине и предложио усвајање Предлога Одлуке о сету економских  мјера са циљем ублажавања последица по грађане и привреду насталих услед пандемије Ковид -19.

Поступајући по овој иницијативи, а имајући у виду актуелне мјере превентивне здравствене заштите, као и чињеницу да Пословником Скупштине није предвиђена могућност одржавања електронске сјендице, обратио сам се Министарству јавне управе са захтјевом за давање мишљења.

Дана 14. априла 2020. године од Директората за локалну самоуправу, Министарства јавне управе добио сам обавјештење да заказане сједнице треба отказати имајући у виду мјере Владе Црне Горе о забрани окушљања.

Истим дописом, упутили су на члан 59 Закона о локалној самоуправи у коме је прописано да у случају када скупштина не може да се састане или је из других разлога онемогућен њен рад, предсједник Општине може привремено донијети акт који је из надлежности скупштине уколико би његово дношење угрозило живот грађана или имовину веће вриједности.

Са наведеним дописом упознао сам предсједника Општине Беране и упутио на даље поступање.

Користим ову прилику да као  предсједник Скупштине општине Беране, а и у име политичког субјекта коме припадам безрезервно подржим Предлог Одлуке о сету економских мјера са циљем ублажавања последица по грађане и привреду насталих услед пандемије Ковид-19, сматрајући да је овај пакет мјера од изузетне важности за грађане и привреду у овом тренутку.

Уколико се предсједник Општине Беране опредијели да поступи сагласно члану 59 Закона о локалној самоуправи и донесе привремену одлуку  на првој наредној сједници СО Беране која ће се одржати након престанка забране, на дневном реду може се наћи одлука о потврђивању исте.

Напомињем да су Министарство здравља и Институт за јавно здравље Црне Горе доставили мишљења са препорукама за одлагање редовне сједнице СО Беране.

Имајући у виду принцип транспарентности рада Скупштине општине Беране стављам јавности на увид поменуте дописе са којима су упознати сви предсједници одборничких клубова у Скупштини општине Беране.

На крају, желим да позовем грађане да се придржавају мјера превентивне здравствене заштите и да се заједно одговорношћу, дисциплином, солидарношћу и хуманошћу, чувајући себе и друге, изборимо са опасностима које са собом носи корона вирус.

У том циљу позивам и поручујем грађанима Берана- ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ!

                                                                        

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                       Новица Обрадовић