ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

Број: 05 – 0321035

Беране, 06.10.2015. године

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

                    Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Oпштине Беране, обавјештава становништво са пребивалиштем на територији Општине Беране, да је Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана 25.06.2015. године, донијела Одлуку о измјенама и допунама одлуке о социјалним давањима бр. 02-030-383 од 26.06.2015. године, којом је прописано да право на једнократну новчану помоћ имају и мајке, за свако новорођено дијете, са троје и више дјеце, које су држављанке Црне Горе, са пребивалиштем у насељима на територији Општине Беране и то: Бабино, Бастахе, Бубање, Буче, Будимља, Црни Врх,  Црвљевине, Дапсиће, Доња Ржаница, Доње Заостро, Драгосава, Главаца, Горажде, Горње Заостро, Јашовићи, Калудра, Курикуће, Лази, Лубнице, Лужац, Маште, Мезгале, Орах, Петњик, Праћевац, Радмужевићи, Ровца, Рујишта, Скакавац, Штитари, Тмушћи, Велиђе, Виницка, Вуча, Загорје, Заград и Заграђе.

                     Право на једнократну новчану помоћ, по овом основу, немају мајке са пребивалиштем у насељима на територији Општине Беране и то: Пешца, Долац, Берансело, Доње Луге, као и у мјесним заједницама Стари град, Парк, Ново насеље, Лим и Хареме.

                    Једнократна новчана помоћ за треће новорођено дијете износи  300.00 €, за четврто новорођено дијете 400.00 €, и за пето и више дјеце 500.00 €.

                    Захтјев за једнократну новчану помоћ подноси се Секретаријату за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, у року од 30 дана од дана рођења дјетета, као и потребна документације, и то: изводи из матичне књиге рођених за дјецу, фотокопија личне карте мејке, увјерење о пребивалишту мајке, увјерење Мјесне заједнице да мајка има пребивалиште у насељу те Мјесне заједнице годину дана прије рођења дјетета, увјерење о кућној заједници, број жиро рачуна.

В.Д. СЕКРЕТАР

                                                                                                        Младен  Стијовић