У оквиру пројекта „Зелена острва“ који реализује Општина Беране са партнерима, обезбијеђена је набавака новог теренског возила за Комуналну полицију.

Тим поводом, данас је организована примoпредаја којој су присуствовали предсједник општине Драгослав Шћекић, пројект менаџер Маја Пешић и начелник Комуналне полиције Александар Ојданић са сарадницима.

Предсједник општине је исказао пуну подршку и истакао значај пројекта за Општину Беране, а такође похвалио и напоре који су до сада остварени у циљу његове реализације.

„Овим пројектом се унапређује рад Комуналног предузећа и Комуналне полиције у виду обезбјеђивања потребне опреме за рад што је од великог значаја. Такође, он укључује едукацију представника јавних институција на локалном нивоу које се баве заштитом животне средине и у чијој је надлежности и управљање отпадом“, казао је предсједник и нагласио да је поносан на рад пројектног тима Општине јер се  кроз овакав и сличне пројекте јачају капацитети општинских служби и предузећа.

О набавци новог возила нешто више је казала пројект менаџерка Маја Пешић.

„У циљу превазилажења недостатка адекватне опреме и јачања њихове улоге у сектору животне средине и побољшања резултата на терену, у оквиру пројекта је набављено теренско возило за Комуналну полицију. Обезбјеђивањем нове опреме рад полиције ће на терену бити свеобухватнији и укључиће и теже доступан терен за рад како би у сектору животне средине што боље служили потребама заједнице и грађанима Берана“, објаснила је она.

Комунална полиција је важна компонента локалних власти и обавља послове који се односе на различите аспекте живота у заједници, као што су: комунални ред и инспекцијски надзор у областима сакупљања, одвоза и депоновања отпада, снабдијевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, одржавања пијаца, паркова, зелених површина, пружање информација и услуга грађанима и обављање других послова.

“Наша служба је укључена у реализацију овог пројекта кроз едукације, као и активности које се тичу састанака у мјесним заједницама, заједно са члановима пројектног тима, на којима ће се грађанима представити наш рад, правила управљања отпадом, односно казне за загађиваче и неправилно одлагање отпада”, казао је начелник Александар Ојданић.

У оквиру пројекта„Зелена острва“ , који се реализује као дио Програма прекограничне сарадње са Албанијом, почетком децембра је у Скадру одржан прекогранични тренинг за 40 представника јавних институција на тему правилног управљања отпадом и ЕУ регулативе у овој области, међу којима важну улогу играју представници комуналне полиције из Берана.

Циљ пројекта је унапређење стања животне средине у прекограничном региону, а укупна вриједност пројекта је 469.816,92 евра.

Општина Беране овај пројекат спроводи у партнерству са ВИС Албанија, Каритас Монтенегро и Општина Малеси е Мадхе, а уз финснсијску подршку ЕУ.