Завршен је конкурс за избор најљепше уређеног дворишта и балкона – терасе, који је организовала Општина Беране.

Петочлана Комисија је имала задатак да изврши одабир најљепше уређеног дворишног простора зграде за колективно становање или индивидалне породичне стамбене зграде, као и најљепше уређеног балкона – терасе.

Приликом избора чланови Комисије се руководила следећим критеријумима: зрелост врта, просторни односи садржаја у дворишту, одржавање и његовање биљака и зеленила, уклапање и пејзаж и уложени вишегодишњи труд.

У категорији најљепше уређено двориште прву награду је освојио Радун Барјактаровић, другу Валентина Вушуровић и трећу Андријана Шћекић, док је у категорији најљепше уређени балкон – тераса прву награду освојила Јадранка Лабудовић, другу Горан Ракочевић и трећу Добрица Билановић.

За награђене је Општина Беране обезбиједила новчане награде.