У Беранама је реализовано друго мјерење састава и количина комуналног отпада, кроз пројекат „Прикупљање података о чврстом отпаду у земљама Југоисточне Еуропе“.

Резултати првог мјерења, реализованог у фебруару, су показали да у том периоду године, у укупној количини отпада доминира органски отпад, ког има око 40%. То указује на могућност планирања изградње компостане за потребе нашег града.

Након реализације сва четири планирана мјерења добиће се комплетан преглед количина и састава комуналног отпада који се генерише на територији општине, што ће омогућити одрживо управљање истим од стране комуналног предузећа.

Поменути Пројекат ће допринијети изградњи капацитета општина и јавних комуналних предузећа у области управљања отпадом и размјени знања и добрих пракси на регионалном нивоу, а реализује се у четири земље Југоисточне Еуропе: Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији и Србији. Од црногорских општина, у Пројекат су укључене општине Котор, Пљевља, Беране и Главни град Подгорица. Пројекат „Прикупљања података о чврстом отпаду у Југоисточној Европи“ спроводи Њемачка агенција за међународни развој (GIZ) путем Отвореног регионалног фонда за модернизацију општинских услуга (ORF MMS) и уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).