Менаџер Општине Дарко Стојановић учествовао је у обуци на тему „Управљање водама, отпадним водама и иригационим системима у локалним самоуправама“ која је одржана од 16. до 22. октобра у Истанбулу и општинама Денизли и Коџаели.

Обуку је организовала Асоцијација турских општина у свијету (ТДББ) и истој су присуствовали представници градова и општина из земаља широм свијета.

_dbb8089„Обука за управљање водама, отпадним водама и иригационим системима у локалним самоуправама од  велике је важности за нашу општину јер доприноси унапређивању капацитета на локалном нивоу“, рекао је Стојановић и додао да ће стечена знања моћи да се примијене приликом реализације пројекта на изградњи постројења за третман отпадних вода и канализационе мреже у Беранама који се доминантно финансира из фондова Eвропске уније.

Он је навео да је управљање водама значајан сегмент у функционисању локалне самоуправе и да је управо због тога ова обука била јако важна, како би се успоставио модеран и ефиксан систем на локалном нивоу.