Локална самоуправа активно ради на изради Стратешког плана развоја општине Беране за период од 2024. до 2031. године и позива све грађане да дају свој допринос при његовој изради.

Кроз овај план, Општина Беране жели да постави јасно дефинисане планове и смјернице за будући развој, узимајући у обзир потребе, идеје и сугестије својих становника. Како би омогућили широку партиципацију грађана, локална самоуправа отвара могућност слања предлога, сугестија, коментара и идеја путем електронске поште на адресу strateskiplan.ba@gmail.com

Сви заинтересовани грађани могу послати своје прилоге до 10. децембра. Овај отворени позив омогућава свима да се активно укључе у стратешко планирање развоја општине Беране.

Стратешки план развоја општине Беране 2024-2031. године представља кључни документ који ће усмјерити напоре ка остваривању циљева одрживог развоја, унапређењу инфраструктуре, економском напретку и бољем квалитету живота свих грађана.