На сједници Скупштине општине Беране сазване по хитном поступку, изабран је предсједник Општине Вуко Тодоровић, дипломирани инжињер машинства.

            За избор новог предсједника Општине гласало је 19 одборника, који су и поднијели предлог, док је против било 6 одборника.

            Поред избора предсједника Општине,  Скупштина је и изабрала  предсједника и чланове Одбора за избор и именовања:

  1. Игор  Бабић, предсједник
  2. Милорад Ђукић, члан
  3. Михаило  Лалић, члан
  4. Лидија Кљајић, члан
  5. Видоје  Рмуш, члан

Избор осталих радних тијела Скупштине извршиће се на првој наредној сједници Скупштине.

            На крају сједнице Скупштина је констатовала престанак мандата досадашњем предсједнику Општине Тихомиру Богавцу, као и потпредсједницима Општине Дарку Стојановићу и Марку Лалевићу.